Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Salg

Z:\SALG\SALGSFLYER\Salgsflyer 2023

Vilkår er opdatereret 1. august 2022
1. Generelt om abonnementer hos Herning Folkeblad

Disse abonnementsvilkår er gældende for abonnement der indeholder den trykte avis Herning Folkeblad, der udbydes af Herning Folkeblad.

Kun personer over 18 år kan afgive ordre på et abonnement på Herning Folkeblad.

Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år.

2. Køb af fortløbende abonnement

Abonnement tegnes som et fortløbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og abonnementet fortsætter indtil det opsiges. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 4 nedenfor.

I forbindelse med dit køb af et abonnement sender vi dig en række servicebeskeder pr.

e-mail. Disse servicebeskeder har til formål at sikre, at du får fuld udbytte af dit abonnement. Ønsker du ikke disse servicebeskeder kan du nemt klikke på afmeld i bunden af vores e-mail. Har vi ikke din e-mail adresse sender vi et enkelt brev pr. alm. post.

Ønsker du et eller flere af vores nyhedsbreve, kræver dette en særskilt tilmelding.

3. Adgang til digitalt indhold

Når du køber TOTAL- eller KOMBI abonnement på Herning Folkeblad (tryk) får du samtidig, som en del af abonnementet, adgang til herningfolkeblad.dk og e-avisen i hele abonnementets løbetid. Du får også fuld adgang til sportherning.dk, erhvervsnytherning.dk og ditvidebæk.dk. For at opnå adgang til dette indhold skal du på herningfolkeblad.dk oprette en brugerprofil og acceptere brugervilkår. Brugerprofil/log ind må ikke deles udenfor brugerens husstand. Abonnement på enkeltdag(e) af den trykte udgave af avisen, giver ikke adgang til digital indhold.

4. Opsigelse af abonnement

Et abonnement kan opsiges med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ønsker du at abonnementet skal ophøre til eksempelvis den 1. november, skal opsigelsen være afgivet senest den 30. september. . Et abonnementet med betaling en gang årligt, kan dog tidligst opsiges, når der er gået 5 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse.

Hvis abonnementet er oprettet som del af en kampagne, fx velkosttilbud, gælder særlige kampagnevilkår i tillæg til ovennævnte vilkår: et kampagneabonnement kan uden binding opsiges til udløb af kampagneperioden, der fx er 1 måned, 10 uger eller 3 måneder. Efter udløb af kampagneperioden overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt de almindelige abonnementsvilkår for opsigelse af abonnement.

Opsigelse skal ske til kundecentret; enten på telefon 96 26 37 70 eller ved almindeligt postfremsendt brev, pr. e-mail eller til kundecenter@herningfolkeblad.dk

Kundecentrets åbningstider er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 15.30. Kontaktoplysninger på kundecentret fremgår endvidere under punkt 16 nedenfor.

Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har, uden samtidig opsigelse til Mediehuset, ikke retsvirkning som opsigelse af abonnement.

Når abonnementet er opsagt, ophører abonnementet ved udløb af opsigelsesperioden.

Har abonnenten på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter abonnement aftalens ophør, tilbagebetales denne del straks. Ved opgørelsen af beløbet, der skal tilbagebetales, fastsættes stk. prisen pr. avis der er leveret i den betalingsperiode, hvori abonnement aftalen bringes til ophør.

5. Pris og betalingsvilkår

Den oplyste abonnementsafgift  opkræves forud for den betalingsperiode du har valgt blandt de tilgængelige ved indgåelse af abonnementsaftalen. For nogle abonnementsprodukter gælder det, at jo længere betalingsperiode du vælger, des billigere bliver stk. prisen pr. avis. Betalingsperioden kan efterfølgende ændres ved henvendelse til kundecentret og med virkning fra førstkommende nye betalingsperiode.

Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende kunder. Kampagnetilbud kan ligeledes ikke benyttes, hvis en person i husstanden indenfor de seneste 6 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører.

Abonnementet kan betales via girokort eller via betalingsservice. Ved betaling via girokort, kan der opkræves et girogebyr pr. udsendte regning bortset fra første regning i abonnementsperioden. Oplysningerne til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af girokortet, der fremsendes ved abonnementsaftalens indgåelse og oplysningerne kan endvidere fås ved henvendelse til kundecentret.

Ved overskridelse af betalingsfristen, suspenderes yderligere leveringer af avisen, indtil betaling er modtaget.

6. Levering

Levering af Herning Folkeblad sker til abonnentens adresse senest:

Mandag – fredag kl. 17.00, lørdag kl. 8.00.

Leveres Herning Folkeblad mod forventning ikke til tiden, kan du kontakte Serviceteamet på tlf. 96 26 25 75 mandag – fredag i tidsrummet kl. 17.00 – 18.00. Lørdag i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00.

Serviceteamet vil derefter sørge for, at din avis bringes ud hurtigst muligt. Der kompenseres ikke herudover for forsinkede udgivelser.

Købes abonnement til en leveringsadresse udenfor avisens normale distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

7. Udkommer avisen ikke

Udkommer avisen ikke på en udgivelsesdag, forlænges abonnement perioden med én udgivelse for hver dag avisen ikke er udkommet. Der kompenseres ikke herudover for manglende udgivelser.

8. Opbevaring af indgåede aftaler og sprog

Herning Folkeblad opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnement på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer det modtagne velkomstbrev til eventuel senere brug.

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan dog altid udleveres på anmodning.

Aftalen indgås på dansk.

9. Fortrydelsesret

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af selve abonnementsaftalen. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager den første avis.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsesformularen vedlagt velkomstbrevet udfyldes og indsendes, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.                                     

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise avisen ved modtagelse, med mindre du også meddeler kundecentret på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

Senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget i forbindelse med købet af abonnementet, inklusive gebyrer, dog fratrukket betaling for de aviser vi allerede har leveret til dig, inden vi modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Prisen for de leverede aviser i fortrydelsesperioden opgøres til prisen i løssalg for de leverede aviser.

Tilbagebetaling sker ved bankoverførsel. Vi har derfor brug for at få oplyst dit kontonummer i et dansk pengeinstitut.

10. Flytteservice og levering til ferieadresse

Du kan frit og uden omkostninger ændre leveringsadressen enten permanent eller for en periode. Leveringsadressen skal dog være indenfor Danmarks grænser.

Forsendelse til udlandet kan kun ske mod forudbetaling af porto.

Adresseændringen skal meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Midlertidig adresseændring (ferieflytning) skal være for mindst 5 dage.

Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

Ændres leveringsadressen til en adresse udenfor avisens distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

11. Berostillelse af levering

Skal du på ferie – eller på anden vis være væk hjemmefra – og ønsker et midlertidigt stop i leveringen af papiravisen, kan du sætte leveringen af papiravisen i bero. Du har stadig fuld adgang til e-avisen, herunder også e-avis arkivet, hvor du kan finde tidligere udgaver af avisen.

Abonnementet forlænges ikke, når levering af papiravisen er sat i bero.

Bero meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

12. Ændring af abonnementsvilkår for Herning Folkeblad og indhold i avisen

Herning Folkeblad kan til enhver tid ændre de til enhver tid gældende abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid findes på Herning Folkeblad hjemmeside.

Herning Folkeblad kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af den trykte avis Herning Folkeblad.

13. Ansvarsfraskrivelser

Herning Folkeblad tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet, og uden forsinkelser i omdelingen af avisen.

Herning Folkeblad erkender, at fejl og forsinkelser kan forekomme og Herning Folkeblad fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab som måtte opstå som følge af brug af materiale publiceret i Herning Folkeblad.

I det omfang købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb finder disse fortsat anvendelse.

14. Behandling af persondata

Når du køber et abonnement til Herning Folkeblad, registrerer vi visse personoplysninger om dig. Dette er navn, adresse, kontaktoplysninger og eventuelle alternative leveringsadresser.

Personoplysninger bruges til at gennemføre købet af abonnement og levering af avisen til dig. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige abonnenter. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer.

Du accepterer med indgåelse af abonnementsaftalen også, at alle juridiske enheder, der indgår i koncern med Herning Folkeblad eller hvor Herning Folkeblad i øvrigt har en ejerandel, samt øvrige juridiske enheder, som indgår i samme koncern som disse selskaber må behandle dine persondata. Behandlingen kan kun ske indenfor dit afgivne samtykke, som dette fremgår i afsnittet ovenfor.

Vi behandler og videregiver ikke herudover dine personoplysninger medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

15. Ophavsret

Alt indhold i Herning Folkeblad og alt indhold på de i punkt 3 nævnte hjemmesider, er ophavsretligt beskyttet.

Materiale må alene anvendes i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Herning Folkeblad stiller materialet indeholdt i avisen til rådighed for læsning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling udover til privat og personlig brug, som er tilladt efter ophavsretsloven. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug. Erhvervs-abonnenter må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere, eller til anden kommerciel brug i øvrigt. Tilsvarende må der ikke ske videreformidling i elektronisk eller digital form af indhold fra avisen.

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Herning Folkeblad.

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.

16. Kundecenter

Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til kundecentret.

Herning Folkeblad kundecenter

Telefon: 96 26 37 70

E-mail: kundecenter@herningfolkeblad.dk

Kundecentrets åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til torsdag: 8.00 – 16.00, fredag: 8.00 – 15.30

17. Tvister

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

18. Virksomhedsoplysninger

Abonnementsaftalen indgås med Herning Folkeblad hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

Herning Folkeblad, Østergade 21, 7400 Herning. CVR-nr.: 4466 2116.

Telefon: 96 26 37 00, e-mail: hf@herningfolkeblad.dk

I kraft fra 22. november 2021

1. Generelt om abonnementer hos Midtjyllands Avis

Disse abonnementsvilkår er gældende for abonnement der indeholder den trykte avis Midtjyllands Avis, der udbydes af Silkeborg Avis A/S.

Kun personer over 18 år kan afgive ordre på et abonnement på Midtjyllands Avis.

Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år.

2. Køb af fortløbende abonnement

Abonnement tegnes som et fortløbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og abonnementet fortsætter indtil det opsiges. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 4 nedenfor.

I forbindelse med dit køb af et abonnement sender vi dig en række servicebeskeder pr.

e-mail. Disse servicebeskeder har til formål at sikre, at du får fuld udbytte af dit abonnement. Ønsker du ikke disse servicebeskeder kan du nemt klikke på afmeld i bunden af vores e-mail. Har vi ikke din e-mail adresse sender vi et enkelt brev pr. alm. post. Ønsker du et eller flere af vores nyhedsbreve, kræver dette en særskilt tilmelding.

3. Adgang til digitalt indhold

Når du køber TOTAL eller DIGITAL abonnement på Midtjyllands Avis (tryk) får du samtidig, som en del af abonnementet, adgang til midtjyllandsavis.dk og e-avisen i hele abonnementets løbetid. Du får også fuld adgang til ditsilkeborg.dk, ditkjellerup.dk. For at opnå adgang til dette indhold skal du på midtjyllandsavis.dk oprette en brugerprofil og acceptere brugervilkår. Brugerprofil/log ind må ikke deles udenfor brugerens husstand. Abonnement på enkeltdage af den trykte udgave af avisen, giver ikke adgang til digital indhold.

4. Opsigelse af abonnement

Et abonnement kan opsiges med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ønsker du at abonnementet skal ophøre til eksempelvis den 1. november, skal opsigelsen være afgivet senest den 30. september.

Et abonnementet med betaling en gang årligt, kan dog tidligst opsiges, når der er gået 5 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse.

Hvis abonnementet er oprettet som del af en kampagne, fx velkosttilbud, gælder særlige kampagnevilkår i tillæg til ovennævnte vilkår: et kampagneabonnement kan uden binding opsiges til udløb af kampagneperioden, der fx er 1 måned, 10 uger eller 3 måneder. Efter udløb af kampagneperioden overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt de almindelige abonnementsvilkår for opsigelse af abonnement.

Opsigelse skal ske til kundecentret; enten på telefon 86 82 13 70 eller ved almindeligt postfremsendt brev, pr. e-mail eller til kundecenter@midtjyllandsavis.dk

Kundecentrets åbningstider er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 15.30. Kontaktoplysninger på kundecentret fremgår endvidere under punkt 16 nedenfor.

Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har, uden samtidig opsigelse til Mediehuset, ikke retsvirkning som opsigelse af abonnement. Når abonnementet er opsagt, ophører abonnementet ved udløb af opsigelsesperioden. Har abonnenten på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter abonnement aftalens ophør, tilbagebetales denne del straks. Ved opgørelsen af beløbet, der skal tilbagebetales, fastsættes stk. prisen pr. avis der er leveret i den betalingsperiode, hvori abonnement aftalen bringes til ophør

5. Pris og betalingsvilkår

Den oplyste abonnementsafgift opkræves forud for den betalingsperiode du har valgt blandt de tilgængelige ved indgåelse af abonnementsaftalen. For nogle abonnementsprodukter gælder det, at jo længere betalingsperiode du vælger, des billigere bliver stk. prisen pr. avis. Betalingsperioden kan efterfølgende ændres ved henvendelse til kundecentret og med virkning fra førstkommende nye betalingsperiode.

Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende kunder. Kampagnetilbud kan ligeledes ikke benyttes, hvis en person i husstanden indenfor de seneste 6 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører.

Abonnementet kan betales via girokort eller via betalingsservice. Ved betaling via girokort, kan der opkræves et girogebyr pr. udsendte regning bortset fra første regning i abonnementsperioden. Oplysningerne til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af girokortet, der fremsendes ved abonnementsaftalens indgåelse og oplysningerne kan endvidere fås ved henvendelse til kundecentret.

Ved overskridelse af betalingsfristen, suspenderes yderligere leveringer af avisen, indtil betaling er modtaget.

6. Levering

Levering af Midtjyllands Avis sker til abonnentens adresse senest:

Mandag – fredag kl. 17.00, lørdag kl. 8.00.

Leveres Midtjylland Avis mod forventning ikke til tiden, kan du kontakte Serviceteamet på tlf. 96 26 25 75 mandag – fredag i tidsrummet kl. 17.00 – 18.00. Lørdag i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00. Serviceteamet vil derefter sørge for, at din avis bringes ud hurtigst muligt. Reklamationsavis kan alternativt afhentes hos udvalgte forhandlere. Der kompenseres ikke herudover for forsinkede udgivelser.

Købes abonnement til en leveringsadresse udenfor avisens normale distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

7. Udkommer avisen ikke

Udkommer avisen ikke på en udgivelsesdag, forlænges abonnement perioden med én udgivelse for hver dag avisen ikke er udkommet. Der kompenseres ikke herudover for manglende udgivelser.

8. Opbevaring af indgåede aftaler og sprog

Midtjyllands Avis opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnement på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer det modtagne velkomstbrev til eventuel senere brug.

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan dog altid udleveres på anmodning.

Aftalen indgås på dansk.

9. Fortrydelsesret

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af selve abonnementsaftalen. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager den første avis.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsesformularen vedlagt velkomstbrevet udfyldes og indsendes, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.                                    

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise avisen ved modtagelse, med mindre du også meddeler kundecentret på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

Senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget i forbindelse med købet af abonnementet, inklusive gebyrer, dog fratrukket betaling for de aviser vi allerede har leveret til dig, inden vi modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Prisen for de leverede aviser i fortrydelsesperioden opgøres til prisen i løssalg for de leverede aviser.

Tilbagebetaling sker ved bankoverførsel. Vi har derfor brug for at få oplyst dit kontonummer i et dansk pengeinstitut.

10. Flytteservice og levering til ferieadresse

Du kan frit og uden omkostninger ændre leveringsadressen enten permanent eller for en periode. Leveringsadressen skal dog være indenfor Danmarks grænser.

Forsendelse til udlandet kan kun ske mod forudbetaling af porto.

Adresseændringen skal meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Midlertidig adresseændring (ferieflytning) skal være for mindst 5 dage.

Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

Ændres leveringsadressen til en adresse udenfor avisens distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

11. Berostillelse af levering

Skal du på ferie – eller på anden vis være væk hjemmefra – og ønsker et midlertidigt stop i leveringen af papiravisen, kan du sætte leveringen af papiravisen i bero. Du har stadig fuld adgang til e-avisen, herunder også e-avis arkivet, hvor du kan finde tidligere udgaver af avisen.

Abonnementet forlænges ikke, når levering af papiravisen er sat i bero.

Bero meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

12. Ændring af abonnementsvilkår for Midtjyllands Avis og indhold i avisen

Midtjyllands Avis kan til enhver tid ændre de til enhver tid gældende abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid findes på Midtjyllands Avis hjemmeside.

Midtjyllands Avis kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af den trykte avis Midtjyllands Avis.

13. Ansvarsfraskrivelser

Midtjyllands Avis tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet, og uden forsinkelser i omdelingen af avisen.

Midtjyllands Avis erkender, at fejl og forsinkelser kan forekomme og Midtjyllands Avis fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab som måtte opstå som følge af brug af materiale publiceret i Midtjyllands Avis.

I det omfang købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb finder disse fortsat anvendelse.

14. Behandling af persondata

Når du køber et abonnement til Midtjyllands Avis, registrerer vi visse personoplysninger om dig. Dette er navn, adresse, kontaktoplysninger og eventuelle alternative leveringsadresser.

Personoplysninger bruges til at gennemføre købet af abonnement og levering af avisen til dig. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige abonnenter. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer.

Du accepterer med indgåelse af abonnementsaftalen også, at alle juridiske enheder, der indgår i koncern med Silkeborg Avis A/S eller hvor Silkeborg Avis A/S i øvrigt har en ejerandel, samt øvrige juridiske enheder, som indgår i samme koncern som disse selskaber må behandle dine persondata. Behandlingen kan kun ske indenfor dit afgivne samtykke, som dette fremgår i afsnittet ovenfor. Vi behandler og videregiver ikke herudover dine personoplysninger medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

15. Ophavsret

Alt indhold i Midtjyllands Avis og alt indhold på de i punkt 3 nævnte hjemmesider er ophavsretligt beskyttet.

Materiale må alene anvendes i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Midtjyllands Avis stiller materialet indeholdt i avisen til rådighed for læsning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling udover til privat og personlig brug, som er tilladt efter ophavsretsloven. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug. Erhvervs-abonnenter må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere, eller til anden kommerciel brug i øvrigt. Tilsvarende må der ikke ske videreformidling i elektronisk eller digital form af indhold fra avisen.

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Midtjyllands Avis.

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.

16. Kundecenter

Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til kundecentret.

Midtjyllands Avis kundecenter

Telefon: 86 82 13 70

E-mail: kundecenter@midtjyllandsavis.dk

Kundecentrets åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til torsdag: 8.00 – 16.00, fredag: 8.00 – 15.30

17. Tvister

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

18. Virksomhedsoplysninger

Abonnementsaftalen indgås med Midtjyllands Avis hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

Silkeborg Avis A/S, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg. CVR-nr.: 66921328

Telefon: 86 82 13 00, e-mail: silkeborg@midtjyllandsavis.dk

I kraft fra 22. november 2021
1. Generelt om abonnementer hos Skive Folkeblad

Disse abonnementsvilkår er gældende for abonnement der indeholder den trykte avis Skive Folkeblad, der udbydes af Skive Folkeblad A/S.

Kun personer over 18 år kan afgive ordre på et abonnement på Skive Folkeblad.

Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år.

2. Købaf fortløbende abonnement

Abonnement tegnes som et fortløbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og abonnementet fortsætter indtil det opsiges. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 4 nedenfor.

I forbindelse med dit køb af et abonnement sender vi dig en række servicebeskeder pr.

e-mail. Disse servicebeskeder har til formål at sikre, at du får fuld udbytte af dit abonnement. Ønsker du ikke disse servicebeskeder kan du nemt klikke på afmeld i bunden af vores e-mail. Har vi ikke din e-mail adresse sender vi et enkelt brev pr. alm. post. Ønsker du et eller flere af vores nyhedsbreve, kræver dette en særskilt tilmelding

3. Adgang til digitalt indhold

Når du køber TOTAL- eller KOMBI abonnement på Skive Folkeblad (tryk) får du samtidig, som en del af abonnementet, adgang til skivefolkeblad.dk og e-avisen i hele abonnementets løbetid. Du får også fuld adgang til erhvervsnytskive.dk. For at opnå adgang til dette indhold skal du på skivefolkeblad.dk oprette en brugerprofil og acceptere brugervilkår. Brugerprofil/log ind må ikke deles udenfor brugerens husstand. Abonnement på enkeltdage af den trykte udgave af avisen, giver ikke adgang til digital indhold.

4. Opsigelse af abonnement

Et abonnement kan opsiges med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ønsker du at abonnementet skal ophøre til eksempelvis den 1. november, skal opsigelsen være afgivet senest den 30. september. Et abonnementet med betaling en gang årligt, kan dog tidligst opsiges, når der er gået 5 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse.

Hvis abonnementet er oprettet som del af en kampagne, fx velkosttilbud, gælder særlige kampagnevilkår i tillæg til ovennævnte vilkår: et kampagneabonnement kan uden binding opsiges til udløb af kampagneperioden, der fx er 1 måned, 10 uger eller 3 måneder. Efter udløb af kampagneperioden overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt de almindelige abonnementsvilkår for opsigelse af abonnement.

Opsigelse skal ske til kundecentret; enten på telefon 96 15 33 78 eller ved almindeligt postfremsendt brev, pr. e-mail eller til kundecenter@skivefolkeblad.dk

Kundecentrets åbningstider er mandag til torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 15.30. Kontaktoplysninger på kundecentret fremgår endvidere under punkt 16 nedenfor.

Manglende indbetaling eller afmelding af girokort, betalingsservice, kreditkort eller MobilePay har, uden samtidig opsigelse til Mediehuset, ikke retsvirkning som opsigelse af abonnement.

Når abonnementet er opsagt, ophører abonnementet ved udløb af opsigelsesperioden.

Har abonnenten på tidspunktet for opsigelsen betalt for en periode, som ligger efter abonnement aftalens ophør, tilbagebetales denne del straks. Ved opgørelsen af beløbet, der skal tilbagebetales, fastsættes stk. prisen pr. avis der er leveret i den betalingsperiode, hvori abonnement aftalen bringes til ophør.

5. Pris og betalingsvilkår

Den oplyste abonnementsafgift opkræves forud for den betalingsperiode du har valgt blandt de tilgængelige ved indgåelse af abonnementsaftalen. For nogle abonnementsprodukter gælder det, at jo længere betalingsperiode du vælger, des billigere bliver stk. prisen pr. avis. Betalingsperioden kan efterfølgende ændres ved henvendelse til kundecentret og med virkning fra førstkommende nye betalingsperiode.

Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende kunder. Kampagnetilbud kan ligeledes ikke benyttes, hvis en person i husstanden indenfor de seneste 6 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører.

Abonnementet kan betales via girokort eller via betalingsservice. Ved betaling via girokort, kan der opkræves et girogebyr pr. udsendte regning bortset fra første regning i abonnementsperioden. Oplysningerne til brug for tilmelding til betalingsservice fremgår af girokortet, der fremsendes ved abonnementsaftalens indgåelse og oplysningerne kan endvidere fås ved henvendelse til kundecentret.

Ved overskridelse af betalingsfristen, suspenderes yderligere leveringer af avisen, indtil betaling er modtaget.

6. Levering

Levering af Skive Folkeblad sker til abonnentens adresse senest:

Mandag – fredag kl. 17.00, lørdag kl. 9.00.

Leveres Skive Folkeblad mod forventning ikke til tiden, kan du, hvis du bor i Skive By, kontakte Serviceteamet på tlf. 96 15 33 66 mandag – fredag i tidsrummet kl. 17.00 – 18.00. Lørdag i tidsrummet kl. 9.00 – 10.00. Serviceteamet vil derefter sørge for, at din avis bringes ud hurtigst muligt. Der kompenseres ikke herudover for forsinkede udgivelser. Udenfor Skive by kan reklamationsavis afhentes hos avisens forhandlere.

Købes abonnement til en leveringsadresse udenfor avisens normale distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

7. Udkommer avisen ikke

Udkommer avisen ikke på en udgivelsesdag, forlænges abonnement perioden med én udgivelse for hver dag avisen ikke er udkommet. Der kompenseres ikke herudover for manglende udgivelser.

8. Opbevaring af indgåede aftaler og sprog

Skive Folkeblad opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnement på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer det modtagne velkomstbrev til eventuel senere brug.

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan dog altid udleveres på anmodning.

Aftalen indgås på dansk.

9. Fortrydelsesret

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af selve abonnementsaftalen. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager den første avis.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, 24. december eller 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsesformularen vedlagt velkomstbrevet udfyldes og indsendes, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.                                     

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise avisen ved modtagelse, med mindre du også meddeler kundecentret på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

Senest 14 dage efter vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget i forbindelse med købet af abonnementet, inklusive gebyrer, dog fratrukket betaling for de aviser vi allerede har leveret til dig, inden vi modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Prisen for de leverede aviser i fortrydelsesperioden opgøres til prisen i løssalg for de leverede aviser.

Tilbagebetaling sker ved bankoverførsel. Vi har derfor brug for at få oplyst dit kontonummer i et dansk pengeinstitut.

10. Flytteservice og levering til ferieadresse

Du kan frit og uden omkostninger ændre leveringsadressen enten permanent eller for en periode. Leveringsadressen skal dog være indenfor Danmarks grænser.

Forsendelse til udlandet kan kun ske mod forudbetaling af porto.

Adresseændringen skal meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Midlertidig adresseændring (ferieflytning) skal være for mindst 5 dage.

Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

Ændres leveringsadressen til en adresse udenfor avisens distributionsområde, vil levering ske med post. Avisen kan i sådanne tilfælde først forventes leveret dagen efter udgivelsesdagen.

11. Berostillelse af levering

Skal du på ferie – eller på anden vis være væk hjemmefra – og ønsker et midlertidigt stop i leveringen af papiravisen, kan du sætte leveringen af papiravisen i bero. Du har stadig fuld adgang til e-avisen, herunder også e-avis arkivet, hvor du kan finde tidligere udgaver af avisen.

Abonnementet forlænges ikke, når levering af papiravisen er sat i bero.

Bero meldes til kundecentret senest 5 dage før ændringen skal træde i kraft. Kontaktoplysninger på kundecentret findes under punkt 16 nedenfor.

12. Ændring af abonnementsvilkår for Skive Folkeblad og indhold i avisen

Skive Folkeblad kan til enhver tid ændre de til enhver tid gældende abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid findes på Skive Folkeblad hjemmeside.

Skive Folkeblad kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af den trykte avis Skive Folkeblad.

13. Ansvarsfraskrivelser

Skive Folkeblad tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet, og uden forsinkelser i omdelingen af avisen.

Skive Folkeblad erkender, at fejl og forsinkelser kan forekomme og Skive Folkeblad fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab som måtte opstå som følge af brug af materiale publiceret i Skive Folkeblad.

I det omfang købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb finder disse fortsat anvendelse.

14. Behandling af persondata

Når du køber et abonnement til Skive Folkeblad, registrerer vi visse personoplysninger om dig. Dette er navn, adresse, kontaktoplysninger og eventuelle alternative leveringsadresser.

Personoplysninger bruges til at gennemføre købet af abonnement og levering af avisen til dig. Oplysningerne bruges herudover til at få større kendskab til dig og øvrige abonnenter. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer.

Du accepterer med indgåelse af abonnementsaftalen også, at alle juridiske enheder, der indgår i koncern med Skive Folkeblad A/S eller hvor Skive Folkeblad A/S i øvrigt har en ejerandel, samt øvrige juridiske enheder, som indgår i samme koncern som disse selskaber må behandle dine persondata. Behandlingen kan kun ske indenfor dit afgivne samtykke, som dette fremgår i afsnittet ovenfor.

Vi behandler og videregiver ikke herudover dine personoplysninger medmindre vi har dit samtykke, eller medmindre sådan behandling i øvrigt er tilladt efter persondatalovens regler.

15. Ophavsret

Alt indhold i Skive Folkeblad og alt indhold på de i punkt 3 nævnte hjemmesider er ophavsretligt beskyttet.

Materiale må alene anvendes i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Skive Folkeblad stiller materialet indeholdt i avisen til rådighed for læsning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling udover til privat og personlig brug, som er tilladt efter ophavsretsloven. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug. Erhvervs-abonnenter må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere, eller til anden kommerciel brug i øvrigt. Tilsvarende må der ikke ske videreformidling i elektronisk eller digital form af indhold fra avisen.

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Skive Folkeblad.

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.

16. Kundecenter

Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til kundecentret.

Skive Folkeblad kundecenter

Telefon: 96 15 33 78

E-mail: kundecenter@skivefolkeblad.dk

Kundecentrets åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag til torsdag: 8.00 – 16.00, fredag: 8.00 – 15.30

17. Tvister

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

18. Virksomhedsoplysninger

Abonnementsaftalen indgås med Skive Folkeblad hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

Skive Folkeblad A/S, Gemsevej 7-9, 7800 Skive. CVR-nr.: 41655844

Telefon: 97 51 34 11, e-mail: redaktion@skivefolkeblad.dk

 I kraft fra 8. september 2022 så er de er tidssvarende til vores produkter. 
1. Generelt om abonnementer hos Mediehusene Midtjylland

Disse abonnementsvilkår er gældende for følgende abonnementer:

WEB og DIGITAL abonnementer, der udbydes på hhv. herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk og skivefolkeblad.dk

Erhvervsnyt Silkeborg, Erhvervsnyt Skive og Erhvervsnyt Herning abonnementer, der udbydes på hhv. erhvervsnytsilkeborg.dk, erhvervsnytskive.dk og erhvervsnytherning.dk

Sport Silkeborg og Sport Herning abonnementer, der udbydes på hhv. sportsilkeborg.dk og sportherning.dk

Din Søndag Silkeborg, Din Søndag Skive og Din Søndag Herning abonnementer, der udbyde på hhv. midtjyllandsavis.dk, skivefolkeblad.dk og herningfolkeblad.dk

Dit Kjellerup, Dit Ry og Dit Videbæk abonnementer, der udbydes på hhv. ditkjellerup.dk, ditry.dk, ditvidebæk.dk

(herefter samlet betegnet som abonnement/abonnementet), der udbydes af henholdsvis Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S og af Skive Folkeblad A/S (herefter samlet betegnet som Mediehusene).

Abonnementsvilkårene accepteres af kunden (herefter betegnet som kunden/abonnenten) som en del af oprettelsen af abonnementet og regulerer brugen af abonnement på de nævnte hjemmesider.

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre på et abonnement. Du erklærer og bekræfter med din ordreafgivelse, at du er fyldt 18 år.

2. Køb af fortløbende abonnementer

Abonnementet tegnes som et fortløbende abonnement, der træder i kraft på oprettelsesdatoen, og herefter fortsætter, indtil det opsiges. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 3 nedenfor.

Hvis abonnementet er oprettet som del af en kampagne, gælder de særlige kampagnevilkår i tillæg til disse abonnementsvilkår. Efter udløb af en kampagneperiode overgår abonnementet automatisk til et almindeligt abonnement, som alene er underlagt disse abonnementsvilkår.

Når du har afgivet en ordre på køb af et abonnement, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for købet. Denne kvittering udgør din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for din dokumentation af bestillingen.

E-mailen fremsendes til den e-mailadresse, du har oplyst under bestillingsproceduren eller den e-mailadresse, du har angivet for din bestående brugerprofil.

I forbindelse med dit køb af et abonnement sender vi dig en række servicebeskeder pr. e-mail.

Disse servicebeskeder har til formål at sikre, at du får fuldt udbytte af dit abonnement.

Hvis du har købt DIGITAL abonnement (e-avis) sender vi dig en adviseringsmail, når e-avisen er klar. 

Ønsker du ikke disse servicebeskeder/adviseringsmails kan du nemt klikke på afmeld i bunden af vores e-mail. 

Ønsker du et eller flere af vores nyhedsbreve, kræver dette en særskilt tilmelding.

3. Opsigelse af abonnement

Et abonnement kan til enhver tid opsiges til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden. Hvis abonnementet er opstartet eksempelvis den 15. i en måned, kan abonnementet til enhver tid opsiges til udløb den førstkommende 15. i en måned.

Opsigelse skal ske skriftligt til Mediehusenes kundecenter – enten via ”min side”, pr. e-mail, telefon eller ved almindeligt post-fremsendt brev.

Kontaktoplysninger på kundecentret fremgår under punkt 16 nedenfor.

Når abonnementet er skriftligt opsagt, ophører abonnementet ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.


4.  Oprettelse og brug af brugerprofil

Ved køb af et abonnement oprettes samtidig en brugerprofil, hvis abonnenten ikke i forvejen allerede har oprettet en sådan. Brugerprofilen kan anvendes på digitale platforme, som udbydes og drives af Mediehusene.

Et abonnement tilknyttes til en brugerprofil, og brugerprofilen bruges til at tilgå abonnementet.

Den meddelte brugerprofil er personlig og må alene benyttes af den oprettede person og dennes husstand og maksimalt på fem enheder (mobil/tablet/pc).

Brugerprofilen tilgås ved anvendelse af brugernavn og password. Abonnenten er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke udnyttes af andre end abonnenten. Ved mistanke om misbrug skal abonnenten straks ændre password og kontakte kundecentret.

Misbruges en brugerprofil, herunder eksempelvis ved at andre end de tilladte personer tilgår abonnementet, er Mediehusene berettiget til at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning og spærre adgangen til abonnement samt slette eller suspendere brugerprofilen. Mediehusene er herudover berettiget til at fremsætte erstatningskrav for lidte tab som følge af den uberettigede brug af brugerprofilen.

5. Pris og betalingsvilkår

Eventuelle kampagnetilbud er forbeholdt nye kunder, og sådanne kampagnetilbud kan derfor ikke benyttes af eksisterende abonnenter, og kampagnetilbud kan ikke benyttes, hvis en person i husstanden inden for de seneste 12 måneder har haft et abonnement på udgivelsen, som kampagnen vedrører.

Betaling sker månedsvis forud og kan kun ske med betalingskort udstedt i Danmark. Følgende betalingskort kan anvendes: Dankort, Visa/Dankort, Visa-Elektron, Maestro, JCB, MasterCard eller Visa.

Abonnenten indgår som del af abonnementsvilkårene en betalingsaftale med Mediehusene, hvorved abonnenten udtrykkeligt accepterer, at Mediehusene kan gennemføre automatiske, månedlige, faste betalinger via det betalings- eller kreditkort, som er registreret på abonnentens brugerprofil, eller som oplyses ved indgåelse af købet. Der kan ikke med indgåelse af denne betalingsaftale trækkes andre beløb end abonnementsydelsen fra din konto.

Abonnenten kan til enhver tid ubetinget tilbagekalde denne tilladelse til, at Mediehusene kan trække de månedlige, faste betalinger fra abonnentens betalings- eller kreditkort. Tilbagekaldelse af accepten betragtes som en opsigelse af aftalen med virkning fra førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

Abonnenten er ansvarlig for, at de oplyste betalings- eller kreditkort oplysninger er valide, og at betaling af abonnementsprisen kan gennemføres på et betalings- eller kreditkort rettidigt. Hvis en betalingstransaktion afvises, eksempelvis som følge af, at betalings- eller kreditkortet er udløbet eller spærret, udsender Mediehusene en påmindelse om den manglende betaling til den e-mailadresse, abonnenten har registreret på sin brugerprofil. Abonnenten kan herefter opdatere betalingsoplysningerne under login på sin brugerprofil.

Hvis Mediehusene ikke kan gennemføre betalingstransaktionen, suspenderes adgangen til abonnementet, indtil betalingsoplysningerne er opdateret med et validt betalings- eller kreditkort.

Betalings- eller kreditkortoplysninger skal indtastes ved bestilling af abonnement, uanset at der ydes en gratisperiode. Første betaling og hævning sker først efter udløb af en gratisperiode.

Mediehusene benytter et betalingssystem, som er godkendt af NETS. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Når SSL-krypteringen er aktiveret, vises en hængelås et sted på siden i de fleste browsere.

Kvitteringer for alle abonnentens betalinger af abonnementsafgift kan ses og printes fra ”min side”.

6.  Levering

Leveringen sker ved, at abonnenten gives adgang til websitet, dele af websitet, eller den app, hvorfra abonnementet publiceres.

Leveringen sker digitalt og som en online-service, og tilgang til og udnyttelse af abonnementet sker via internettet. Abonnenten skal derfor være tilsluttet til internettet som en forudsætning for at kunne udnytte abonnementet og tilgå abonnementet.

Mediehusene garanterer ikke, at det digitalt leverede indhold er tilgængelig i hele abonnementsperioden, eller at publiceret materiale kan downloades til abonnentens terminaludstyr. Det vil være muligt at printe en kopi af publiceret materiale til senere og personlig brug.

 Abonnementet giver adgang til den online-platform i abonnementsperioden, hvor den digitale udgivelse publiceres.

De tekniske krav for at kunne tilgå og udnytte abonnementet vil fremgå af websitet. Kravene kan løbende ændres, men Mediehusene tilstræber, at adgang kan ske via de fleste internet-browsere.

7.  Opbevaring af ingåede aftaler og sprog

Mediehusene opbevarer ikke den indgåede aftale om abonnementet på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi har ikke mulighed for at sende dig en kopi efterfølgende, og vi opfordrer derfor til, at du gemmer den modtagne ordrebekræftelse til eventuel senere brug.

På ”min side” kan du dog se visse oplysninger om abonnementsaftalen, herunder aftalens begyndelsestidspunkt m.v. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er endvidere tilgængelige fra ”min side”, ligesom de kan findes på websitet uden login.

Aftalen indgås på dansk.

8.  Fortrydelsesret

For abonnementet accepterer du udtrykkeligt, at levering af abonnementet og adgangen til den digitale udgivelse påbegyndes straks efter indgåelse af abonnementsaftalen, og du anerkender og samtykker i, at du dermed mister din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens regler. Køb af abonnement på en digital udgivelse er dermed ikke omfattet af fortrydelsesretten.

9. Ændring af abonnementsvilkår og indhold

Mediehusene kan til enhver tid ændre disse abonnementsvilkår.

Ændres abonnementsvilkårene, sker dette efter en varsling. Mindre væsentlige ændringer af vilkårene vil blive varslet på ”min side”, mens væsentlige ændringer vil blive varslet individuelt overfor dig ved fremsendelse af varsel til den e-mailadresse, du har registreret på din brugerprofil. Varslingen udsendes mindst 30 dage, før de nye vilkår træder i kraft.

Ønsker du ikke at acceptere de ændrede abonnementsvilkår, kan du opsige dit abonnement til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden, jf. punkt 3 ovenfor.

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid tilgås fra herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, skivefolkeblad.dk, samt under ”min side”.

Mediehusene kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af abonnementet.

10.  Mangler og reklamation

Hvis abonnementet ikke er tilgængelig som følge af forhold, som Mediehusene er ansvarlig for, sker der ingen godtgørelse herfor, med mindre der er tale om generel nedetid, som påvirker en større mængde abonnementer i en periode på mere end 24 timer. I så fald forlænges abonnementsperioden med dét antal dage, som abonnementet ikke har været tilgængelig. Abonnenten har ikke yderligere krav mod Mediehusene ved manglende tilgængelighed.

 Der kompenseres ikke for forsinkede udgivelser.

Reklamation over nedetid skal foretages inden for rimelig tid.

11. Ansvarsfraskrivelser

Mediehusene tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet og uden nedetid.

Mediehusene erkender, at fejl og nedetid kan forekomme, og Mediehusene fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab, som måtte opstå som følge af brug eller manglende adgang til brug af materiale publiceret på abonnementet.

I det omfang, købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb, finder disse fortsat anvendelse.

12. Force Majeure

Mediehusene er ikke ansvarlig for misligholdelse af abonnementsaftalen, herunder manglende adgang til abonnementet, øvrige udbudte services, manglende publicering af nyt indhold m.v., som skyldes en force majeure situation.

13. Behandling af persondata

Når du opretter og anvender en brugerprofil, og når du køber og anvender et abonnement, registrerer vi visse personoplysninger om dig.

Al registrering, opbevaring og anden behandling af persondata sker i henhold til Mediehusenes cookie- og persondatapolitik, som kan læses her. Vores cookie- og persondatapolitik er en integreret del af disse abonnementsvilkår, og du accepterer dem samtidig med denne abonnementsaftale.

Vores cookie- og persondatapolitik opdateres løbende. Du vil ved besøg på vores website blive anmodet om at acceptere vores cookie- og persondatapolitik, og du accepterer dermed løbende eventuelle ændringer af politikken.

14. Ophavsret

Alt indhold på de i punkt 1 nævnte hjemmesider, er ophavsretligt beskyttet.

Materiale må alene anvendes og tilgås i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår. Mediehusene stiller materialet til rådighed for læsning/visning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling ud over til privat og personlig brug. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug.

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Mediehusene.

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse, som kan medføre krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

15. Blokering af brugeradgang

Mediehusene er berettiget til – uden at pådrage sig ansvar – at suspendere eller slette en brugerprofil, hvis brugerprofilen efter Mediehusenes skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende virksomhed, til aktivitet til skade for Mediehusene, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet eller til anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen anvendes til at udnytte abonnementet i strid med disse abonnementsvilkår.

Suspenderes eller slettes brugerprofilen, kan det tilknyttede abonnement ikke tilgås eller udnyttes. Suspension eller sletning af brugerprofilen kan tilsvarende have som konsekvens, at øvrige tegnede abonnementer på udgivelser udbudt af Mediehusene ikke kan tilgås eller udnyttes.

Hvis en brugerprofil slettes af Mediehusene, anses dette automatisk for en ophævelse af abonnementsaftalen.

Vilkårene for oprettelse og brug af brugerprofilen indeholder yderligere regulering, og disse vilkår skal anses for en integreret del af disse abonnementsvilkår. Vilkårene for brugerprofiler kan ses her

16.  Kundecenter

Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til Mediehusenes kundecenter.

Herning Folkeblad kundecenter

Telefon: 96 26 37 70
Kontaktformular

Midtjyllands Avis kundecenter

Telefon: 86 82 13 70

Kontaktformular

Skive Folkeblad kundecenter

Telefon: 96 15 33 78

Kontaktformular

Kundecentrets åbningstider:

Mandag til torsdag: 8.00-16.00 Fredag: 8.00-15.30

17.  Tvister

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

18.  Virksomhedsoplysninger

Abonnementsaftalen indgås med Mediehusene, hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Østergade 21, 7400 Herning,

CVR-nr. 44662116, telefon 96 26 37 00

Silkeborg Avis A/S, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg,

CVR-nr. 66921328, telefon 86 82 13 00
 

Skive Folkeblad A/S, Gemsevej 7-9, 7800 Skive,

CVR-nr. 41655844, telefon 97 51 34 11

Handelsbetingelser

for Mediehusene Midtjylland
1. Aftaleparter

Aftalen om køb indgås mellem Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S eller Skive Folkeblad A/S (herefter samlet betegnet som Mediehuset, “vi”, “os” eller “Mediehuset”) og kunden (herefter “du”).

Købet sker i henhold til disse handelsbetingelser, som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling. Du accepterer, at købet kan være underlagt yderligere vilkår, eksempelvis Mediehusets brugervilkår. I så fald accepterer du sådanne vilkår særskilt og samtidig med købet. Du kan se brugervilkår her.

For Læserklubben gælder det særligt, at der for de tekniske arrangører findes individuelle vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser er gældende og vil fremgå på webshoppen for hvert arrangement og rejse. 

Ved betaling med faktura betales hele beløbet uanset bestillingstidspunkt. Dog gælder samme vilkår og betingelser fra tekniske arrangør. 

Du kan alene påberåbe dig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger, der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser du accepterer under bestillingsproceduren.

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre. Du erklærer ved din ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

2. Afgivelse af ordre

For at gennemføre et køb skal du først vælge produkt/ydelse. For at afslutte købet vælges ”betaling”, hvor der indtastes kortoplysninger i et nyt og sikkert vindue. For at kunne gennemføre ordren, skal du acceptere disse handelsvilkår og eventuelle øvrige vilkår.

Når du har afgivet en ordre via vores website eller App, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for modtagelse af bestilling. Denne kvittering udgør din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for din dokumentation af bestillingen/betalingen. E-mailen fremsendes til den adresse, du har oplyst under bestillingsproceduren eller den e-mailadresse, du har angivet på din brugerprofil.

Hvis den bestilte vare er en fysisk vare, vil det forventede leveringstidspunkt fremgå af ordrebekræftelsen. Hvis den bestilte vare er en digital ydelse, vil ydelsen være tilgængelig/blive leveret med det samme, du har modtaget ordrebekræftelsen.

Din faktura for leverancen fremsender vi, når varerne sendes fra os, eller når den digitalt stilles til rådighed.

3. Opbevaring af indgåede aftaler og sprog

Vi opbevarer ikke den indgåede aftale efter effektueringen på en sådan måde, at den er tilgængelig for dig efterfølgende. Vi opfordrer derfor til, at du gemmer den modtagne ordrebekræftelse og/eller faktura til eventuel senere brug.

Aftalen indgås på dansk.

4. Priser

Alle prisangivelser for varer og ydelser på vores website og i vores App er angivet i DKK inklusive gældende moms (avisabonnementer er momsfri) og eksklusive eventuel forsendelse og gebyrer. Den samlede pris, der skal betales, inklusive forsendelse samt gebyrer ved betaling med betalingskort mv., opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen eller ydelsen, hvor dette er muligt. Den samlede pris, du skal betale, opgøres og oplyses endvidere inden afslutning og gennemførelse af købet.

I tilfælde, hvor prisen ikke kan endeligt beregnes forud for den endelige ordreafgivelse, oplyser vi den måde, hvorpå den samlede pris skal udregnes.

5. Fragtomkostninger

Fragtomkostninger pålægges alle køb af fysiske varer.

Fragtomkostningerne pålægges ikke den enkelte vare, men det samlede køb. Fragtomkostningerne kan derfor først oplyses i forbindelse med købsproceduren, men altid før købstransaktionen gennemføres.

6. Betalingsvilkår

Betaling for købte varer og digitale ydelser skal ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, Visa-Elektron, Maestro, JCB, MasterCard eller Visa.

Ved betaling kan pålægges et gebyr enten som fast beløb eller som en procentsats af købesummen inklusive fragtomkostninger. Gebyrets størrelse oplyses overfor dig på betalingssiden, inden betalingstransaktionen igangsættes.

Betalingsopkrævningen kan foruden fra Herning Folkeblad A/S ske fra Silkeborg Avis A/S eller fra Skive Folkeblad A/S.

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse, men vi hæver først beløbet, når varerne sendes fra os, eller når den digitale ydelse er tilgængelig for dig eller leveret. Der vil aldrig kunne trækkes et større beløb fra din konto, end du har godkendt ved købet.

Vi benytter et betalingssystem, som er godkendt af NETS. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås et sted på siden i de fleste browsere.

Vi registrerer eller opbevarer ikke dine betalingskort- og kontooplysninger.

7. Lervering og leveringstid

Vi ekspederer din bestilling hurtigst muligt, og for fysiske varer kan du normalt påregne en leveringstid på op til 5 hverdage og altid inden 30 dage efter bestillingen. Leveringstider anført for en vare på vores website eller i vores App er alene vejledende.

For digitale ydelser sker levering umiddelbart efter ordreafgivelse. Eventuelle nødvendige login- eller adgangsoplysninger er indeholdt i den e-mail, der fremsendes til den registrerede e-mailadresse som kvittering for bestillingen.

For varer, der er i restordre, vil det forventede leveringstidspunkt blive oplyst til den under ordreafgivelsen oplyste e-mailadresse, og leveringstidspunktet kan være senere end 30 dage, efter du har afgivet bestillingen. Hvis vi ikke kan levere dine bestilte varer inden for 30 dage, får du mulighed for at annullere ordren.

Kan vi ikke levere hele din ordre samlet, på grund af at dele af ordren er i restordre, kan vi vælge at sende ordren over flere gange. Du betaler dog kun den oprindeligt angivne porto. Betaling for varerne opkræves, når den enkelte vare sendes fra os.

Levering sker til den oplyste postadresse eller den under bestillingen anførte alternative leveringsadresse.

8. Fortrydelsesret på fysiske varer

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på alle køb af varer via vores website eller App, som skal leveres fysisk til dig. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du fysisk modtager varerne.

Leveres ordren ad flere omgange, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, hvor den sidste del leveres.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal formularen udfyldes og indsendes, eller du skal på anden utvetydig måde meddele os, at du udnytter din fortrydelsesret.

Du kan ikke udnytte fortrydelsesretten ved at afvise varen ved modtagelse, med mindre du også meddeler os på utvetydig måde, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

Straks efter, vi har modtaget din meddelelse om fortrydelsen, vil du modtage en kvittering herfor på den oplyste e-mailadresse.

9. Ingen fortrydelesesret på digitale varer

For ydelser, vi leverer digitalt, accepterer du udtrykkeligt, at levering af den digitale ydelse/adgangen til den digitale ydelse påbegyndes straks efter indgåelse af aftalen, og du anerkender og samtykker i, at du dermed mister din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens regler. Køb af en ydelse, der leveres digitalt, er dermed ikke omfattet af fortrydelsesretten.

10. Returnering og tilbagebetaling

Når du har meddelt os, at du vil benytte dig af fortrydelsesretten, skal varerne returneres hurtigst muligt og altid inden for 14 dage. Varen skal returneres til:

Mediehuset

Kundecentret
Østergade 21
7400 Herning

Du bærer selv risikoen og ansvaret for varerne under returneringen, indtil vi modtager dem. Vi anbefaler dig derfor, at varerne pakkes forsvarligt og sikkert inden returneringen, og at du opbevarer kvittering for afsendelsen af varerne.

Alle udgifter ved returnering af varerne skal du selv betale.

Senest 14 dage efter, vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, tilbagebetaler vi alle beløb modtaget i forbindelse med købet af varen/varerne, du fortryder, inklusive varens fulde pris, gebyrer, samt eventuelle leveringsomkostninger svarende til den billigste standard-leveringsmetode, vi har tilbudt, uanset hvilken leveringsform, du konkret har valgt.

Med mindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, sker tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved gennemførelsen af købet.

Vi kan dog uanset ovenstående tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi enten har modtaget varen, eller til vi har modtaget dokumentation for, at varen er returneret.

Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen, og varen skal kunne sælges videre til en anden kunde. Du hæfter dog kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis du tager varen i brug inden udnyttelse af fortrydelsesretten og tilbageleveringen til os, eller skades varen under returforsendelsen, hæfter du derfor for varens værdiforringelse.

Ved returnering bedes den returseddel, der fremsendes sammen med varen, benyttet. Hvis retursedlen ikke forefindes, skal der vedlægges oplysninger om dit navn og adresse, da vi ellers ikke kan identificere købet, der fortrydes.

11. Mangler og reklamation

For købet finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Vi yder i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

Reklamationsretten omfatter oprindelige mangler – dvs. mangler, som var til stede på leveringstidspunktet, uanset om disse var synlige eller ej på dette tidspunkt. Skader på en vare, som opstår efter levering, samt almindelig slitage, er ikke at anse som en mangel.

Reklamationsretten beregnes i alle tilfælde fra modtagelse af varen.

Reklamation over mangler skal fremsættes over for os inden for rimelig tid, efter du har opdaget manglen.

Reklamation kan sendes til os på adressen:

Mediehuset

Kundecentret
Østergade 21
7400 Herning

Reklamation kan også fremsendes på e-mail: kundecenter@herningfolkeblad.dk

eller på tlf.: 96 26 37 70

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan du i overensstemmelse med købeloven § 78 vælge mellem 1) afhjælpning af manglen, 2) omlevering, 3) et passende afslag eller 4) at hæve købet, forudsat manglen ikke er uvæsentlig. Du kan dog ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt, eller det vil påføre os uforholdsmæssige omkostninger.

Hvis vi tilbyder at afhjælpe en mangel eller foretage omlevering, kan du endvidere ikke kræve et forholdsmæssigt afslag eller hæve købet.

Vi afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer og ved genfremsendelsen, hvis varerne fremsendes via Post Danmark ifølge aftale med os.

12. Klagebehandling

Hvis vi ikke sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på en reklamation, du har fremsat i forbindelse med dit køb eller øvrige forhold, du har klaget over til os, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, hvis den vare eller ydelse, du har købt, og som din klage vedrører, har kostet mindst 800 kroner. Den øvre beløbsgrænse er 100.000 kroner for alle slags sager.

Det koster 160 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i din klage.

De nærmere vilkår, betingelser for at klage og fremgangsmåden kan ses på kfst.dk. Klage kan indgives online på forbrug.dk.

13. Ophavsret

Alt materiale i Herning Folkeblads udgivelser – på papir såvel som digitale udgaver, er ophavsretligt beskyttet.

Ved køb af adgang til digitale udgivelser gælder, at Mediehuset stiller materialet indeholdt i udgivelsen/på websitet eller App’en til rådighed for læsning/visning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling udover til privat og personlig brug. Materialet må tilgås i den periode der er købt adgang for og på indtil seks terminalenheder. Materialet må ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug.

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Herning Folkeblad.

Brug af indhold i strid med disse vilkår udgør en ophavsretskrænkelse, som kan medføre krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

14. Behandling af persondata

For at kunne gennemføre din bestilling, er det nødvendigt at registrere visse personoplysninger om dig. Disse oplysninger er navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Vi anvender alene oplysningerne til gennemførelse af købet.

Du accepterer dog, at vi kan anvende oplysningerne i anonymiseret form til statistiske formål.

Hvis du har en brugerprofil, og denne anvendes under købet, kan øvrige personoplysninger registreres og behandles. Behandling af personoplysninger i sådanne tilfælde følger af reglerne i vores brugervilkår, som findes her, og som du har accepteret ved oprettelsen af brugerprofilen.

15. Kontakt og virksomhedoplysninger

Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter.

Mediehusets kundecenter
Telefon: 96 26 37 70.
E-mail: kundecenter@mediehusenemidtjylland.dk

Kundecentrets åbningstider: Se her

Mediehusets fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger:

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S
Østergade 21
7400 Herning
CVR-nr: 44662116

Telefon.: 96263700
E-mail: hf@herningfolkeblad.dk

Silkeborg Avis A/S
Papirfabrikken 18
8600 Silkeborg
CVR-nr. 66921328
Telefon: 86 82 13 00
E-mail: silkeborg@midtjyllandsavis.dk

Skive Folkeblad A/S
Gemsevej 7-9
7800 Skive

CVR-nr.: 41655844

Telefon: 97 51 34 11

E-mail: redaktion@skivefolkeblad.dk

Cookie- og persondata politik

Du besøger en digital tjeneste der er ejet og drevet af Herning Folkeblad A/S, Østergade 21, 7400 Herning, cvr. nr. 44662116 (herefter omtalt som Mediehusene Midtjylland), der udover denne tjeneste driver og ejer en lang række hjemmesider og tilknyttede apps, herunder herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, skivefolkeblad.dk mm.

Øvrige betingelser

Generelt om brugerprofiler

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S og Skive Folkeblad A/S (herefter samlet betegnet som Mediehuset) udbyder en række online medier og services. Med en brugerprofil kan brugeren logge ind på Mediehusets hjemmesider og apps.

Til en brugerprofil kan tilkøbes eksempelvis abonnementer til digitale udgivelser, 24-timers adgang til digitale medier, fysiske produkter m.v.

Disse brugervilkår er gældende for oprettelse og anvendelse af brugerprofilen, og er en bindende juridisk aftale mellem brugeren på den ene side og Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S og I.B Medier A/S på den anden side.

Kun personer over 18 år kan oprette en brugerprofil hos Mediehuset. Du erklærer og bekræfter med din oprettelse, at du er fyldt 18 år.

Gratis oprettelse af brugerprofil

Det er gratis at oprette en brugerprofil. Tilvalg af abonnementer og øvrige ydelser, som leveres mod betaling, kan ske ved særskilt aftale.

Brugerens egen sletning af brugerprofil og indhold

Du kan til enhver tid slette din brugerprofil. Sletning kan foretages ved at kontakte kundecentret. Kontaktoplysningerne finder du under punkt 12 nedenfor eller ved at klikke her (http://memi.dk/Default.aspx?ID=1494).

Vær opmærksom på, at hvis der er tilknyttet abonnementer eller andre online services til brugerprofilen, er det ikke længere muligt at tilgå og udnytte sådanne abonnementer og services.

Sletning at brugerprofilen i en betalingsperiode berettiger ikke brugeren til nogen refusion af betalte beløb for abonnement eller øvrige services.

Sletning af brugerprofilen udgør ikke en opsigelse af abonnementet.

Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på, at du som bruger ikke selv kan slette eventuelle debatindlæg du har afgivet. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer dine indlæg inden du publicerer dem på et af vores hjemmesider. Hvis der er vægtige grunde, som vedrører dine særlige forhold kan Mediehuset vælge at imødekomme en anmodning om at redigere eller slette et indlæg. Mediehuset afgør i så fald selv, hvordan og hvor meget et indlæg i givet fald skal redigeres.

Brug af brugerprofil

Den meddelte brugerprofil er personlig og må alene benyttes af den oprettede person og dennes husstand og maksimalt på tre enheder, fx en laptop, mobil og tablet..

Brugerprofilen tilgås ved anvendelse af brugernavn og password. Brugeren er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke udnyttes af andre end brugeren og dennes husstand. Ved mistanke om misbrug skal brugeren straks ændre password og kontakte kundecentret.

Misbruges en brugerprofil, herunder eksempelvis ved at andre end de tilladte personer tilgår en tilkøbt abonnementsservice, er Mediehuset berettiget til at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning og spærre adgangen til abonnementsindholdet, samt slette eller suspendere brugerprofilen. Mediehuset er herudover berettiget til at fremsætte erstatningskrav for lidte tab som følge af den uberettigede brug af brugerprofilen.

Deltagelse i debatter

Brugerprofilen kan, i perioder hvor der er åbnet for debat, anvendes til deltagelse i offentlige debatter på Mediehusets hjemmesider.

Ved deltagelse i debatter skal Mediehusets til enhver tid gældende retningslinjer for ”god tone i debatten” overholdes. Manglende overholdelse af retningslinjerne udgør en misligholdelse af vilkårene af brugerprofilen og kan medføre suspension eller sletning af brugerprofilen.

Retningslinjerne for ”god tone i debatten” kan findes her


Blokering af brugeprofil

Mediehuset er berettiget til – uden at pådrage sig ansvar – at suspendere eller slette en brugerprofil, hvis brugerprofilen efter Mediehusets skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende virksomhed, til aktivitet til skade for Mediehuset, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet eller til anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen anvendes til at udnytte et tilkøbt abonnement eller anden tilkøbt ydelse i strid med disse brugervilkår eller betingelserne, der er gældende for det tilkøbte abonnement eller anden ydelse.

Suspenderes eller slettes brugerprofilen, kan eventuelle tilkøbte abonnementer ikke tilgås eller udnyttes.

Hvis en brugerprofil slettes af Mediehuset, anses dette automatisk for en ophævelse af abonnementsaftalen.

Slettes en brugerprofil, vil eventuelle debatindlæg fortsat kunne fremstå med forfatter.

Ophavsret

Alt indhold på de hjemmesider og apps, som brugeren kan tilgå med brugerprofilen er ophavsretligt beskyttet.

Materiale, publiceret af Mediehuset eller øvrige brugere på sådanne hjemmesider og apps, må alene anvendes og tilgås i overensstemmelse med disse brugervilkår og de eventuelle supplerende vilkår, der måtte være indeholdt i abonnementsaftaler eller øvrige særskilte aftaler.

Mediehuset stiller materialet indeholdt på hjemmesider og i apps til rådighed for læsning/visning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling ud over til privat og personlig brug. Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Det er tilladt at printe artikler, billeder og andet indhold til eget privat og personlig brug.

Enhver anden brug af materialet, herunder kopiering/eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden kræver forudgående samtykke fra Mediehuset.

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse.

Behandling af persondata

Når du opretter og anvender en brugerprofil, registrerer Mediehuset visse personoplysninger om dig.

Al registrering, opbevaring og anden behandling af persondata sker i henhold til Mediehusets cookie- og persondatapolitik, som kan læses her. Vores cookie- og persondatapolitik er en integreret del af disse brugervilkår, og du accepterer dem samtidig med denne aftale.

Mediehusets cookie- og persondatapolitik kan løbende opdateres og ændres, og du vil løbende skulle acceptere politikken og foretagne ændringer, når du besøger vores side.

Hvis du ikke løbende accepterer vores cookie- og persondatapolitik eller hvis du tilbagekalder dit samtykke til persondatabehandling, vil vores udbudte services ikke fungere korrekt.

Privatlivets fred for andre personer

Som bruger skal du også respektere privatlivets fred for andre. Det er ikke tilladt at give personlige oplysninger om andre brugere i indlæg uden deres samtykke, ud over hvad der er naturligt for sammenhængen. Hvis du ønsker at gøre indsigelser mod, at en anden bruger har offentliggjort oplysninger om dig på websider drevet af Mediehuset, kan du rette henvendelse til Kundeservice.

 

Ansvarsfraskrivelser

Mediehuset tilstræber at levere en fejlfri service under aftalen og uden nedetid.

Mediehuset erkender, at fejl og nedetid kan forekomme, og Mediehuset fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som du måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under aftalen.

Mediehusets ydelse består i levering af en online adgang, som den er og forefindes.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab, som måtte opstå som følge af brug eller manglende adgang til brug af materiale publiceret på en af Mediehusets hjemmesider eller apps, og som er tilgængelig med brugerprofilen.

Ændring af brugervilkår

Mediehuset kan til enhver tid ændre disse brugervilkår.

Ændres vilkårene, sker dette efter en varsling. Mindre væsentlige ændringer af vilkårene vil blive varslet på ”min side”, mens væsentlige ændringer vil blive varslet individuelt over for dig ved fremsendelse af varsel til den e-mailadresse, du har registreret på din brugerprofil. Varslingen udsendes mindst 30 dage, før de nye vilkår træder i kraft.

Ønsker du ikke at acceptere de ændrede vilkår, skal du undlade at anvende din profil og rette henvendelse til vores kundecenter, som derefter sletter din brugerprofil for dig. Vær opmærksom på, at du særskilt skal opsige eventuelle abonnementer, der er tilknyttet din brugerprofil.

De til enhver tid gældende vilkår kan altid tilgås fra ”min side”.

Kundeservice

Alle henvendelser vedrørende brugerprofilen bedes rettet til kundecentret.

Herning Folkeblad kundecenter
Telefon: 96 26 37 70.
E-mail: kundecenter@herningfolkeblad.dk

Midtjyllands Avis kundecenter
Telefon: 86 82 13 70
E-mail: kundecenter@midtjyllandsavis.dk

Skive Folkeblad kundecenter
Telefon: 96 15 33 78
E-mail: kundecenter@skivefolkeblad.dk

Virksomhedsoplysninger

Aftalen om oprettelse af brugerprofilen indgås med Mediehuset hvis fulde virksomhedsnavne, fysiske adresser og øvrige kontaktoplysninger er:

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S
Østergade 21
7400 Herning
CVR-nr: 44662116

Tlf.: 96 26 37 00
E-mail: hf@herningfolkeblad.dk

Silkeborg Avis A/S
Papirfabrikken 18
8600 Silkeborg
CVR-nr. 66921328
Telefon: 86 82 13 00
E-mailadresse: silkeborg@midtjyllandsavis.dk

Skive Folkeblad A/S
Gemsevej 7-9
7800 Skive
CVR-nr.: 41655844
Telefon: 97 51 34 11

 
Tilmelding

Hos Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S, Skive Folkeblad A/S (herefter samlet betegnet som Mediehusene) ligger vores fokus på de lokale nyheder – de nyheder, der er tættest på dig og din hverdag. Derudover udarbejder vi et overblik over regionale, nationale og internationale nyheder.

Nyhederne findes på herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, eller skivefolkeblad.dk. Derudover udgives nyheder på en række niche- og mikrosites, herunder; erhvervsnytherning.dk, erhvervsnytsilkeborg.dk, erhvervsnytskive.dk, sportherning.dk, sportsilkeborg.dk, samt ditkjellerup.dk, ditry.dk og ditvidebæk.dk

For at gøre nyhederne så tilgængelige som muligt for dig, har du mulighed for at tilmelde dig en række nyhedsbreve, som lander direkte i din indbakke. 

Du kan til enhver tid ændre dine tilmeldinger eller afmelde via et link i bunden af nyhedsbrevet eller ved henvendelse til kundecenteret.

Betingelser

Ved tilmelding af nyhedsbreve fra Mediehusene accepteres, at Mediehusene udsender nyhedsbreve til den opgivne e-mailadresse. Redaktionelle nyhedsbreve kan indeholde markedsføring fra Mediehusene, herunder bannere for virksomheder i og udenfor lokalområdet. Disse bannere kan indeholde markedsføring af produkter og ydelser inden for en række områder, herunder men ikke begrænset til, abonnementer, tekniske produkter, rejser, boligindretning, beklædning, oplevelser, elektronik, hotelophold, mad og drikke, el-artikler samt produkter og ydelser fra leverandører af el, telefoni og internet.

Indsamling af data 

Ved tilmelding af nyhedsbreve fra Mediehusene giver du samtykke til, at Mediehusene registrerer, behandler og analyserer de oplysninger, som angives i forbindelse med nyhedsbrevtilmelding eller senere opdatering af nyhedsbrevprofil. Vi registrer desuden kundedata på den enkelte e-mailadresse, som er oplyst i forbindelse med et køb af et af vores produkter. Dette gælder navn, e-mail, adresse, telefonnummer, abonnementstype, anciennitet og brug af vores digitale tjenester (adfærd). Alle data omhandlende præferencer er cookiebaseret. Vi indsamler ikke personfølsomme data såsom tro/overbevisning, seksualitet, meninger og bekræftende informationer (password og lignende) i forbindelse med nyhedsbreve. Du kan læse vores cookie- og privatlivspolitik  her

Formålet med indsamlingen 

Navn, e-mail og e-mailpræferencer fra nyhedsbrevprofilen anvendes til at udsende e-mails med redaktionelt indhold, annoncer samt e-mailkommunikation i forbindelse med køb af et af Mediehusenes abonnementer (herunder servicebeskeder). Du modtager kun e-mailmarkedsføring, hvis du specifikt har givet dit samtykke hertil. Vi behandler og analyserer oplyste data i henhold til afsnittet “Indsamling af data”, så vi kan måle effekten af den eksterne kommunikation samt give dig så relevant indhold som muligt. Derudover kan vi lejlighedsvis kontakte dig i forbindelse med læserundersøgelser og kundetilfredshedsanalyser med det formål at forbedre vores produkter, bruger- og kundeoplevelse. Mediehusene indsamler og bruger data omhandlende dine præferencer til at anbefale relevant, redaktionelt indhold. I tilfældet af at du har sagt ja til at modtage markedsføring i form af information omkring produkter, tilbud, konkurrencer og quizzer, rejsetilbud og arrangementer, accepterer du samtidigt, at vi sender anbefalinger og relevant information på baggrund af dine præferencer og digital adfærd på vores platforme. Vi vil i nogle tilfælde bruge din e-mailadresse til at målrette annoncer på Facebook og Instagram. Dette kan være redaktionelt indhold (inspiration) eller tilbud på Mediehusenes produkter og services. E-mailadresser, som bruges til at målrette annoncer på Facebook og Instagram, overføres altid i et krypteret format, således de ikke er personhenførbare.

Oplysningerne 

Ovenstående oplysninger hverken sælges eller udlejes til tredjepart. Vi deler ej heller oplysninger med tredjepart udover Facebook og Instagram, hvor e-mailadresse vil overføres i krypteret format. Alle oplysninger nævnt i foregående afsnit indsamles alene til internt brug – med undtagelse af Facebook og Instagram – og opbevares på sikre servere. Opfyldelse af forpligtelser over for dig kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand, for eksempel hvis du bestiller en ydelse via det udsendte nyhedsbrev. Firmaer eller samarbejdspartnere, der får adgang til dine oplysninger, har ikke lov til at bruge dem til andet end at assistere Mediehuset i at efterkomme dine forespørgsler.

Afmelding af e-mail nyhedsbreve og markedsføring

Din tilmelding kan til enhver tid ændres eller afmeldes. Du afmelder dig via afmeld-linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved henvendelse til kundecenteret. Mediehusene bevarer dine data bag et anonymt ID med formålet at kunne analysere data og derved forbedre Mediehusenes kommunikation og services fremadrettet. Alle oplysninger på din nyhedsbrevprofil vil blive slettet senest to år efter det tidspunkt, du eventuelt vælger at trække dit samtykke tilbage og afmelde alle nyhedsbreve fra os. 

Dine rettigheder 

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger loven om behandling af personoplysninger. Du har til enhver tid mulighed for at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Læs mere på datatilsynet.dk. Mediehusene er underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Konkurrencer

Hvis du deltager i en af Mediehusenes konkurrencer, acceptere du følgende konkurrencevilkår:

”Ved deltagelse i konkurrencen giver jeg samtykke til, at Mediehusene lejlighedsvis må kontakte mig på mail og telefon med aktuelle tilbud på avisens print- og digitale produkter. Jeg giver også samtykke til, at avisen må sende mig nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid begrænse eller tilbagekalde mit samtykke”.

Præmier:

 • Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
 • Mediehusene indbetaler gevinstafgift til SKAT efter gældende regler.
 • Mediehusene påtager sig intet ansvar for præmierne; hverken mangelansvar, produktansvar eller andet.
 • Præmier, der ikke er afhentet tre uger efter de er vundet, forbliver Mediehusenes ejendom.

Udtrækning af vindere:

 • Der trækkes lod blandt alle rigtige besvarelser i konkurrencen.
 • Alle vindere kontaktes direkte, såfremt korrekte kontaktoplysninger er opgivet ved deltagelse.
 • Opnås der ikke kontakt til en udtrukket vinder indenfor en uge, udtrækkes der en ny vinder.
 • Ved at deltage i en konkurrence accepterer man, at Mediehusene må offentliggøre navn og by på vinderen/vinderne på de medier, som Mediehusene anvender.
 • Vinderne kan afhente deres præmier umiddelbart efter at de har fået at vide, at de har vundet.

Brug af persondata:

 • Ved deltagelse i en konkurrence gives samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger.
 • De oplysninger, som afgives i forbindelse med konkurrencen, vil kun blive brugt i den sammenhæng der fremgår ved tilmelding til konkurrencen.
 • Data vil ikke blive brugt af tredjepart.
 • Mediehusene er forpligtet til beskyttelse af deltagernes privatliv og alle data opbevares under sikre forhold.

Tilladelse:

 • Ved deltagelse giver brugeren tilladelse til, at Mediehusene må kontakte dem i forbindelse med lignende aktiviteter og markedsføring.

Sociale medier:

 • For alle konkurrencer afholdt på Facebook og Instagram gælder det, at konkurrencerne på ingen måder er støttet, sponsoreret eller administreret af Facebook eller Instagram.

Desuden:

 • Ansatte i Mediehusene og deres husstande må ikke deltage i konkurrencerne.
 • Ved mistanke om snyd har Mediehusene ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
 • I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være Mediehusene, der fastlægger fortolkningen og Mediehusene forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel.
 • Mediehusene er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.

Adresse og kontakt på dataansvarlig

Mediehusene Midtjylland

Østergade 21
7400 Herning
Telefon: 96 26 37 00 
E-mail: kundecenter@mediehusenemidtjylland.dk

Retningslinjer for debatten på Mediehusene Midtjyllands netmedier

Begrebet ”debatten” skal i nedenstående forstås som kommentarer til artikler og annoncer på herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, aoib.dk, dit-marked.dk, ugeavisenkarup.dk, fjendsfolkeblad.dk – samt alle Facebook-sider og øvrige sociale medier i tilknytning til disse medier.

Herning Folkeblad (Vestjylland) A/S, Silkeborg Avis A/S og Skive Folkeblad (herefter samlet betegnet som Mediehuset) ønsker at fremme en sund debattone, som afspejler Mediehusets redaktionelle profil.

Debat på Mediehusets netsider og tilhørende sociale medier er i de fleste tilfælde uredigeret. Vi forbeholder os dog retten til at fjerne indlæg og redigere i debatten ud fra redaktionelle hensyn og ikke kun efter dansk lov.

Det er unikt, at alle artikler i Mediehusets univers kan kommenteres (når man er logget ind). Det er vi stolte af, og det vil vi gerne kunne fortsætte med. Således er det nødvendigt, at debatten foregår i en god og ordentlig tone, også selvom bølgerne kan gå højt.

Alle bidrager til den gode tone

Alle, der deltager i debatten er medansvarlige for at sikre den gode tone i debatten, ligesom alle deltagere er ansvarlige for at bidrage til at højne kvaliteten i læserdebatten og hjælpe med at fjerne såkaldte trolls, der skriver indlæg i debatten med det ene formål at provokere og ødelægge den inspirerende debat.

Bliver du som bruger opmærksom på indlæg, der ikke respekterer debatreglerne, kan du hjælpe os ved at kontakte online-redaktionerne på redaktionen@herningfolkeblad.dkredaktionen@midtjyllandsavis.dkredaktionen@skivefolkeblad.dk eller aoib@ikastavis.dk med specifik henvisning til indlæggets placering på vores netmedier eller sociale medier.

Hvis du som debattør vælger at se bort fra Mediehusets regler for god tone i læserdebatten, vil dine kommentarer blive fjernet, og samtidig kan det medføre udelukkelse fra debatten eller blokering af din profil.

Tal pænt, respekter debatreglerne, andre debattører og holdninger

Ved at deltage i debatten indvilliger du i at følge nedenstående regler.

 1. Respekter andre. Tal til dem i debatten, som du ville tale til dem i virkeligheden. Vi accepterer ikke vulgære eller hadefulde udtryk, injurierende eller nedladende bemærkninger om køn, race eller religion, grove nedsættende angreb på personer eller firmaer eller mangel på almindelig respekt for andre mennesker.
 2. Hold dig til det aktuelle emne. Skriv præcist og med udgangspunkt i en konkret artikel eller et konkret indlæg. Når du argumenterer for dit synspunkt, så forsøg at underbygge dit argument.
 3. Undgå overdreven kommentering. Det bliver opfattet som spam.
 4. Videregiv aldrig personoplysninger. Hvis det er nødvendigt, gør det da via private beskeder, mail eller på anden måde direkte henvendelse.
 5. Debatindlæg skal skrives på dansk.
 6. Links skal være relevante. Links må kun indsættes i kommentarer såfremt de refererer til relevante kilder. Links til personlige blogs eller private hjemmesider vil blive fjernet, såfremt online redaktionen bliver opmærksom derpå.
 7. Overhold reglerne for ophavsret. Ved indsættelse af tekst og billeder fra bøger og artikler, skal der følge en uddybende og forklarende kommentar med. Ophavsretsligt beskyttet materiale må ikke lægges ud i debatten uden tilladelse fra copyright-indehaveren. Kortere citater er dog tilladt.
 8. Opgiv altid dit rigtige og fulde navn. 
 9. Mediehuset kan ikke gøres ansvarlig for dit indhold. Enhver skribent bærer selv det juridiske ansvar for indholdet i sine indlæg. 
 10. Mediehuset må benytte indlæg fra debatten. Indlæg i debatten må benyttes af redaktionen i andre sammenhænge i Mediehusets medier.

Retningslinjerne for debatten opdateres løbende og uden forudgående varsel.

Kontakt os

Vi forventer, at du følger administratorers og moderatorers henstillinger og advarsler. Klager over beslutninger om fjernelse af indlæg, blokering af profiler, tvivl om fortolkningen af reglerne eller andre spørgsmål rettes til online-redaktionerne på redaktionen@herningfolkeblad.dkredaktionen@midtjyllandsavis.dkredaktionen@skivefolkeblad.dk eller aoib@ikastavis.dk.

LÆSERKLUBBENS FORDELE

Som abonnent på én af vores aviser har du gratis adgang til Læserklubbens tilbud,blandt andet et stort udvalg af arrangementer, dagsture, ind- og udenlandsrejser.

På arrangementer, dagsture samt ind- og udlandsrejser
Ingen misforståelser på rejsen. Vi rejser med en dansktalende rejseleder
Bare læn dig tilbage og nyd det
Det er nemt at bestille, betale og se hvad rejsen/turen inkluderer
Uanset om du rejser sammen eller alene, kan du lære nye mennesker, at kende
Vi er med dig hele vejen

Vil du også være opdateret på de lokale nyheder?

Køb abonnement

Som abonnent på én af vores aviser er du
automatisk medlem af læserklubben.