Midtjyllands Avis

Midtjyllands Avis

I en travl verden, hvor informationerne skyller ind over os fra morgen til aften, bliver det nære stadigt vigtigere for os.

Det ligger i tiden, og pandemien var blot med til at forstærke, at det, der sker lige hvor vi bor og arbejder, betyder allermest for os. Og ingen er bedre til at fortælle, hvad der sker på gade- og vejniveau på Silkeborg-egnen end Midtjyllands Avis. 

 

Vi har som en af Silkeborgs ældste institutioner nu over 165 års erfaring i at levere relevante nyheder, baggrund, debat og holdninger. Det bliver vi ved med, fordi vi tror på, at prioriteret, redigeret lokal journalistik med en kærlig, konstruktiv og kritisk kant gør området til et bedre sted at bo og leve.

 

– Hans Krabbe, Chefredaktør

Ring til os

Skriv til os

Adresse

Læs mere her under

SE VORES BLADE HER

Historie

Om os

Midtjyllands Avis’ historie
Silkeborg Avis er Silkeborgs ældste avis. Den udkom første gang 6. maj 1857 og var den gang et »Politisk- og Avertisementsblad«. Den havde 4 sider og udkom i begyndelsen 2 gange om ugen. Det redaktionelle indhold var en blanding af nyheder fra ind- og udland uden noget særligt fokus på Silkeborg. Muligvis fordi byen på dette tidspunkt havde en så overskuelig størrelse, at det ikke var svært at følge med.

Avisen blev grundlagt af bogtrykker Frederik Listoe, som dog allerede i 1862 overdrog den til Hans Simon Sørensen. Listoe havde haft ambitioner om at leve af at udgive avisen. Men han havde ikke noget politisk sigte. Det havde H.S. Sørensen derimod, der gjorde avisen til et lokalt debatblad.

Navneændring og ny konkurrence
I 1872 ændredes navnet til Silkeborg Avis og lagde vægt på at være »nyttig, uafhængig, frisindet og folkeoplysende«.

Allerede i 1874 fik Silkeborg Avis sin første konkurrent i byen i form af Silkeborg Dagblad, der blev udgivet af Jyllands-Posten. Det blev dog hurtigt opgivet og Silkeborg Dagblad lukkede igen i 1875.

Silkeborg Avis var dog ikke alene på scenen længe, da der igen i 1884 og 1889 kom konkurrenter til byen. De to var Silkeborg Folkeblad, der kom i 1884, og Silkeborg Dagblad, der kom igen i 1889, begge drevet fra Århus. Hvor Folkebladet mest tog læsere på landet i de mindre husmandssteder, gik Dagbladet direkte efter Silkeborg Avis’ annoncemarked og udfordrede på den måde den gamle avis. Dagbladet havde mest stof om Århus, men vandt alligevel indpas, blandt andet på grund af en mere professionel fremtoning, da den store avis i Århus havde både journalistik og penge i ryggen.

Silkeborg Avis førte en hård debattone med Silkeborg Dagblad, som redaktør Sørensen kaldte »Højreaftrykket« med henvisning til, at det kom fra Århus og var konservativ, mens Silkeborg Avis var liberal.

Hele paletten af »fire-parti-pressen«
I 1902 fik Silkeborg Avis endnu en konkurrent – Silkeborg Socialdemokrat. For en kort tid havde Silkeborg således hele paletten af »fire-parti-pressen« med et dagblad for hver af tidens betydende partier. Silkeborg Avis og Folkebladet repræsenterede Venstre og de tanker, der senere førte til dannelsen af Det Radikale Venstre, mens Dagbladet var Højres avis og Silkeborg Socialdemokrat talerør for Socialdemokratiet.

Det varede dog kun til 1903, hvor Folkebladet gik sammen med Silkeborg Avis. I 1911 fik byen dog igen et blad, der bekendte sig til Det Radikale Venstre, da Silkeborg Venstreblad begyndte at udkomme.

Silkeborg Avis lå herefter i evig debat med Socialdemokraten. De to aviser havde altid plads til kritik af hinanden i spalterne. Kampen kom i høj grad til at stå om sociale spørgsmål. Silkeborg Avis havde ofte øje for den økonomiske vinkel og var generelt bekymret over, hvilke udgifter kommunekassen påtog sig.

Moderniseringen
Op gennem 20’erne og 30’erne blev det mere og mere klart, at en by som Silkeborg ikke kunne bære flere aviser, og efterhånden stod Silkeborg Avis tilbage som hele byens og egnens avis, der havde plads til flere synspunkter, og kun den socialdemokratiske presse holdt stand.

Silkeborg Avis udviklede sig til en moderne avis og fik med tiden flere sider. Den dækkede i den forreste del af avisen det nationale og internationale og bragte ledere som kommenterede disse emner, og havde længere omme i avisen nyheder fra de forskellige byer som avisen dækkede. Med tiden kom der også mere specialstof med så som Motornyt eller Bygge og Bo. Den var dermed for alvor blevet en såkaldt »omnibusavis« – en upolitisk avis, hvor alle kunne stige på.

I 1971 lukkede den socialdemokratiske avis, der til sidst udkom under navnet Jydsk Aktuelt, og herefter var det for alvor vigtigt, at Silkeborg Avis rummede alle synspunkter.

Midtjyllands Avis som vi kender den i dag
Fra mandag 26. august 1974 ændrede Silkeborg Avis navn til Midtjyllands Avis, og ud over Silkeborg dækkede den byer som Hammel, Ry, Galten, Bjerringbro og Kjellerup. Avisen var nu for alvor blevet regional.

Midt i marts 2003 flyttede Midtjyllands Avis fra sine traditionsrige redaktionslokaler på Vestergade 30 til nyrenoverede lokaler på Papirfabrikken 18. Bortset fra sine første år havde Avisen ligget på Vestergade fra 1867 og frem til 2003.

Bladets format har skiftet flere gange, men i en lang årrække dominerede det store broadsheet-format, der den 14. april 2011 blev afløst af det nuværende tabloidformat.

Fra 1862 til 1998 var avisen ejet af familien Sørensen i fire generationer. Derefter ophørte familieforetagenet, da avisen i 1998 blev solgt til Morgenavisen Jyllands-Posten. Senere har forskellige ejere været inde over, herunder Herning Folkeblad, der i 2013 overtog aktierne, da de øvrige ejere (JP-Politikens Hus, Vejle Amts Folkeblad / Fredericia Dagblad og Horsens Folkeblad) ønskede at sælge. Avisen er således i dag en del af Mediehusene Midtjylland sammen med Herning Folkeblad, Skive Folkeblad og Ikast Avis.

Mediehuset i Silkeborg står ikke kun for driften af dagbladet Midtjyllands Avis, men også for ugeaviserne Ekstra-Posten, Kjellerup Tidende, Den Lokale Avis, Ry Ugeavis, Fjends Folkeblad og Uge-Avisen Karup. På nettet findes sitet midtjyllandsavis.dk, mens mediehusets radio både dækker over Radio Silkeborg og Radio Alfa Silkeborg. Med sine forskellige medier rammer mediehuset ca. 9 ud af 10 borgere i Silkeborg-området.

Mission

VORES MISSION

Missionen – derfor har vi Mediehuset Midtjyllands Avis
Mediehuset Midtjyllands Avis er en selvstændig og uafhængig medievirksomhed (uafhængig af politiske partier, interesse-organisationer og enkeltpersoner) for alle i Midtvestjylland.
Medievirksomheden redigeres i en frisindet, national og folkekirkelig ånd og ud fra et liberalt grundsyn. Alt arbejde sker ud fra en konstruktiv kritisk holdning med kvalitet og høj nyhedsværdi som vores grundlag.
Mediehuset Midtjyllands Avis medvirker til at skabe og fastholde den lokale identitet i Midtvestjylland. Dette skal ske ved bl.a. at oplyse, informere, underholde samt skabe og fremme debat – og hertil udfordre borgerne på oplevelser og den lokale virkelighed.
Mediehuset Midtjyllands Avis leverer ud over den dybe lokal-dækning også nationale og internationale nyheder.
Mediehuset Midtjyllands Avis er et lokalt annoncemedie for borgerne i Midtvestjylland.

Vision

VORES VISION

Visionen – dér vil vi hen med Mediehuset Midtjyllands Avis
Mediehuset Midtjyllands Avis opfattes – af lokalborgere, annoncører, samarbejdspartnere og medarbejdere – som den førende medievirksomhed i Midtvestjylland. En medievirksomhed der sætter perspektiv på den lokale tilværelse.

Mediehuset Midtjyllands Avis har en position blandt Midtvestjyllands (og medie-branchens) mest kendte og velrenommerede virksomheder.

Mediehuset Midtjyllands Avis er en veldrevet og synlig arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte af at være ansat.

Mediehuset Midtjyllands Avis’ forretningsgrundlag er alle former for nyhedsformidling med et lokalt perspektiv. Medieformidlingen kan distribueres via abonnementslevering, løssalg og udlevering, via trykte og elektroniske medier, via egne kanaler og via partnerskaber.

Mediehuset Midtjyllands Avis vil sikre en optimal udnyttelse af de annonceringsmuligheder, der er i tilknytning til medierne enkeltvist og i forskellige kombinationsmuligheder og er således en naturlig kommunikationssamarbejdspartner for de lokale virksomheder.

Mediehuset Midtjyllands Avis er omdrejningspunktet for regionens distribution af aviser, tryksager, brochurer m.m.

Køb abonnement til din lokale avis her

Vil du også være opdateret på de lokale nyheder? Klik her og køb abonnemnet: