Herning Folkeblad

Herning Folkeblad

»Lokal med vilje«

»Lokal med vilje« er ikke blot et slogan, Herning Folkeblad tager frem ved festlige lejligheder. Det er vores pejlemærke hver eneste dag, når vi bringer nyheder og informationer om og til vores lokalområder.

 

Vi er sat i verden for at interessere os for og kere os om den egn og de borgere, vi selv er en del af. Det er vi glade for og stolte af. For det nære og den lokale sammenhængskraft har stor betydning – ikke mindst i en udfordret tid, hvor verden viser tænder.

 

Ingen er bedre til at fortælle om, hvad der sker her i vores lokalområde end Herning Folkeblad. Vi har over 153 års erfaring i at levere relevante nyheder, information, baggrund og debat – og i at bringe mennesker sammen lokalt.

 

Det bliver vi ved med. Fordi vi tror på, at prioriteret og redigeret lokaljournalistik med kærlig, konstruktiv og kritisk kant gør området til et bedre sted at bo og leve.

 

– Vibeke Larsen, Chefredaktør


Ring til os

Skriv til os

Adresse

Læs mere her under

SE VORES BLADE HER

Historie

Om os

For mere end 140 år siden kom det første Herning Folkeblad på gaden
2. juli 1869 kom den første udgave af Herning Folkeblad på gaden – under navnet »Vestjylland eller Herning Folkeblad«. Dermed kunne Herning Folkeblad den 2. juli 2009 fejre sit 140 års jubilæum. Samtidig indviede man det nye mediehus i Østergade.

Havde en forløber
Egentlig var Herning Folkeblad ikke den første avis i Herning. I oktober 1867 blev Ringkjøbing Amts Folketidende nemlig sendt på gaden. Den blev trykt på Silkeborg Avis. Idémanden var A. K. Jensen, som overbeviste redaktør H. S. Sørensen i Silkeborg om, at netop Herning, som voksede med voldsom kraft, måtte have behov for en avis.
Ringkjøbing Amts Folketidende udkom tirsdag, torsdag og lørdag, og det indeholdt primært stof fra Silkeborg Avis – altså det, som man i Silkeborg fik om mandagen, onsdagen og fredagen. I 1868 ændrede det navn til Herning Avis, men allerede efter et år stoppede det eventyr på grund af uenigheder blandt bagmændene. Det daværende Herning Avis havde i øvrigt intet med det senere dagblad af samme navn og med tilknytning til Indre Mission at gøre.

Udgivet af bønder
A. K. Jensen gik i stedet sammen med lærer og senere folketingsmedlem Thomas Nielsen om fra 2. juli 1869 at udgive »Vestjylland eller Herning Folkeblad«. Thomas Nielsen betragtes som Herning Folkeblads stifter.
Den første udgave af avisen var på fire sider på hver tre spalter. Redaktørerne skrev i en velkomst til læserne blandt andet: »Saa have vi da faaet et Blad igjen her i Herning, som ledes og udgives af Bønder.«
Avisen blev trykt i Vejle, hvor også den daglige redaktør, A. K. Jensen, sad. Linjen var oplysning af politisk og folkelig art. Det var hverken nyhedsformidling eller lokalstof, der stod øverst på den redaktionelle agenda dengang.

For mange gratister
Avisen fik kontor i Herning, men da transport dengang jo tog pænt længere tid end i dag, var det lidt halvgammelt stof, læserne fik. Det skulle jo først fragtes til Vejle, så skulle aviserne trykkes, og så skulle de tilbage til Herning, hvor bladet udkom tre gange om ugen.
Thomas Nielsen var den drivende kraft bag avisen. I 1874 udvidede avisen fra tre spalter til fire spalter på hver side, så der blev noget mere læsestof til abonnenterne. I den forbindelse bad redaktør Thomas Nielsen i avisen læserne om at støtte avisen mere, fordi en udvidelse gav større udgifter. Blandt andet opfordrede han dem til ikke at være så mange om hvert eksemplar.
»Ganske vist er vort blad det mest læste her paa egnen, enkeltvis endog det eneste, som læses, men dette forhindrer dog ikke, at man adskillige steder flokker sig saa mange om et blad, at det næsten slides op, inden det naar den sidste. Dette er ikke, som det skulle være,« skrev han og rundede af med: »Jo mere man støtter sin frisindede presse, jo mere støtter man sin egen sag!«.

30.000 for hele avisen
I 1884 flyttede folkebladet i lokalerne i Østergade 19 og 21, hvor Thomas Nielsen tidligere havde etableret realskole og selv boede på 1. salen.
I 1889 tiltrådte L. V. Bendixen som redaktør. Ved Thomas Nielsens død som blot 56-årig i 1895, købte redaktør Bendixen avisen af arvingerne for 30.000 kroner.

Bladhus i Østergade 25
I 1906 købte Bendixen ejendommen Østergade 25, som bladet havde lejet sig ind i gennem nogle år.
Ejendommen blev revet ned i 1966, og på grunden blev der bygget nyt bladhus, som Herning Folkeblad indviede i 1968 og har boet i indtil 2009, hvor det nye mediehus i Østergade 21 blev taget i brug.

Herning Folkeblad var i familien Bendixens eje frem til 1979, hvor Herning Folkeblad var i store økonomiske problemer. Ved årsskiftet 1979-80 blev hele aktiekapitalen i bladet overtaget af en fond, Herning Folkeblads Fond, der har som primært formål at sikre en fortsat udgivelse af Herning Folkeblad. Og desuden støtter almene, lokale formål. Overgangen til fondseje betragtes fortsat som den vigtigste begivenhed i Folkebladets historie, fordi det sikrede den fortsatte eksistens af den lokale nyhedsformidler.

Mission

VORES MISSION

Derfor har vi Mediehuset Herning Folkeblad
Mediehuset Herning Folkeblad er en selvstændig og uafhængig medievirksomhed (uafhængig af politiske partier, interesse-organisationer og enkeltpersoner) for alle i Midtvestjylland.
Medievirksomheden redigeres i en frisindet, national og folkekirkelig ånd og ud fra et liberalt grundsyn. Alt arbejde sker ud fra en konstruktiv kritisk holdning med kvalitet og høj nyhedsværdi som vores grundlag.

Mediehuset Herning Folkeblad medvirker til at skabe og fastholde den lokale identitet i Midtvestjylland. Dette skal ske ved bl.a. at oplyse, informere, underholde samt skabe og fremme debat – og hertil udfordre borgerne på oplevelser og den lokale virkelighed.

Mediehuset Herning Folkeblad leverer ud over den dybe lokal-dækning også nationale og internationale nyheder.

Mediehuset Herning Folkeblad er et lokalt annoncemedie for borgerne i Midtvestjylland.

Vision

VORES VISION

Dér vil vi hen med Mediehuset Herning Folkeblad
Mediehuset Herning Folkeblad opfattes – af lokalborgere, annoncører,
samarbejdspartnere og medarbejdere – som den førende medievirksomhed i Midtvestjylland. En medievirksomhed der sætter perspektiv på den lokale tilværelse.

 

Mediehuset Herning Folkeblad har en position blandt Midtvestjyllands (og medie-branchens) mest kendte og velrenommerede virksomheder.

Mediehuset Herning Folkeblad er en veldrevet og synlig arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte af at være ansat.

 

Mediehuset Herning Folkeblads forretningsgrundlag er alle former for nyhedsformidling med et lokalt perspektiv. Medieformidlingen kan distribueres via abonnementslevering, løssalg og udlevering, via trykte og elektroniske medier, via egne kanaler og via partnerskaber.

 

Mediehuset Herning Folkeblad vil sikre en optimal udnyttelse af de annonceringsmuligheder, der er i tilknytning til medierne enkeltvist og i forskellige kombinationsmuligheder og er således en naturlig kommunikationssamarbejdspartner for de lokale virksomheder.

 

Mediehuset Herning Folkeblad er omdrejningspunktet for regionens distribution af aviser, tryksager, brochurer m.m.

Mediehuset Herning Folkeblad har en fortsat årlig værditilvækst.

Køb abonnement til din lokale avis her

Vil du også være opdateret på de lokale nyheder? Klik her og køb abonnemnet: