Socialt ansvar

Socialt ansvar

Generelt er danske (medie-) virksomheder langt fremme med arbejdet med at tage et samfundsmæssigt og socialt ansvar.

Det gælder også i Mediehusene Midtjylland, hvor vi er fokuseret på at medvirke til lokalt at skabe bæredygtighed inden for sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.

 

Corporate Social Responsibility (CSR) er således en del af vores grundlæggende virksomhedsfilosofi og dermed også retningsgivende for vores ledelsesmæssige beslutninger.
CSR er vores samfundsmæssige fundament og tilgangen har været medvirkende for opbygningen af vores virksomhed og vores tilgang til udvikling.

 

Vi har fx stående i virksomhedens formålsparagraf, at vi skal udlodde en del af vores overskud til gode lokale formål inden for uddannelse, kultur, erhverv og sport.

 

Vores udgivelser skal trykkes på miljøvenligt papir (FSC-papir), som kommer fra genbrugspapir eller fra genplantede skove.

Vores virksomhed har således gjort sig tanker om, hvad der er vigtigt inden for sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.

 

Vores strategi er retningsgivende for dels os selv, men også for kunder og leverandører, når vi skal agere på forskellige områder, som fx indkøb, miljø, energi og samfundsinvolvering.
Mediehusene Midtjylland har således en offensiv tilgang til, hvordan man er en god samfundsborger.

 

Som medarbejdere i Mediehusene Midtjylland skal det være meningsfuldt at arbejde i en virksomhed, der tager et socialt- og samfundsmæssigt ansvar. Vi passer på vores medarbejdere, men har også fokus på at give en håndsrækning til de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet (mere end 25 personer er ansat i fleksjob). Vi hjælper også hvert år flere end 1000 unge ind på arbejdsmarkedet.

Medarbejderne skal kunne identificere sig med arbejdspladsen; og dermed være stolte over at arbejde i netop vores virksomhed. Arbejde for vores formål. Arbejde for vores tilgang til det omgivne samfund.

 

Dette arbejde breddes ud bl.a. via en stillingtagen til udvalgte emner fra FNs 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling.