Vækstjylland

Erhvervsmagasinet Vækstjylland udgives i et samarbejde mellem Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Mediehuset Herning Folkeblad og betydende virksomheder i de to kommuner. Virksomhederne er med via et medlemskab.

2×3 udgivelser om året

3 gange i foråret: April, maj og juni
3 gange i efteråret: Oktober, november og december

Oplag

Distribueres til Herning Folkeblads 30.000 læsere, og
som tillæg til Børsens læsere i Jylland og på Fyn – 50.000 stk.

Vækstjylland

Læsere

Distribueres til Herning Folkeblads 37.000 læsere og som tillæg til Børsens læsere i Jylland og på Fyn – 50.000 læsere.

LÆSERE IGENNEM HERNING FOLKEBLAD
TILLÆG TIL BØRSENS LÆSERE I JYLLAND OG PÅ FYN