Midtjyllands Avis

Midtjyllands Avis udkommer seks gange om ugen. Avisen udkom første gang i 1875 under navnet Silkeborg Avis. Selvom avisen i 70erne skiftede navn til Midtjyllands Avis, så er det stadig hele Silkeborg-egnens dagblad. Avisen har egnsredaktioner i Kjellerup, Hammel og Ry. Det er lokalt med vilje!

Midtjyllands Avis
Midtjyllands Avis

Læsertal

Midtjyllands Avis udkommer mandag-lørdag, og er tilgængelig som abonnement og i løssalg.*

UGENTLIGE LÆSERE

Husstandsindkomst

0%
OP TIL KR. 299.999
0%
KR. 300.000 - 599.999
0%
KR. 600.000 ELLER MERE
0%
VED IKKE / UKENDT

Køn og aldersfordeling

Midtjyllands Avis har 2% flere mandlige læsere end kvinder. Fordelingen mellem kvindelige og mandlige læsere er 49/51%

12-24 år
0%
25-39 år
0%
40-59 år
0%
60 år eller ældre
0%

Arbejde

Tallene viser en stor diversitet indenfor erhvervsbeskæftigelse. Cirka halvdelen af læserne af Midtjyllands Avis er en aktiv del af arbejdsmarkedet. *

0%
Studerende
0%
Arbejder
0%
Funktionær
0%
Selvstændig
0%
Gift uden selverhverv
0%
Arbejdsløs

Livs­cyklus

0%
Familieafhængig
0%
Før familie
0%
Ung familie
0%
Voksen familie
0%
Post familie voksen
0%
Post familie ældre
Familieafhængig
0%

11

Før familie
0%

6%

Ung familie
0%

3%

Voksen familie
0%

15%

Pensionist og lignende
0%

8%

Post familie ældre
0%

57%

*HELÅRSTAL FRA GALLUP 2021