Herning Folkeblad

Herning Folkeblad udkommer 6 dage om ugen, og omdeles i Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt omkringliggende områder. Herning Folkeblad er områdets mest læste medie i området. Folkebladets popularitet skyldes dels, at Herning Folkeblad gratis omdeles til alle husstande hver onsdag. På ugens øvrige dage har Herning Folkeblad også et højt læserantal pr. avis. Herning Folkeblad er, modsat en traditionel ugeavis, et dagblad skrevet af mange journalister, hvilket gør mediet attraktiv for både læsere og for annoncører.

Herning Folkeblad
Herning Bladet.maalgruppe

Læsertal

Herning Folkeblad husstandsomdeles onsdag, og sælges ugens andre dage (mandag-lørdag) som abonnement og i løssalg.

UGENTLIGE LÆSERE

Husstandsindkomst

0%
OP TIL KR. 299.999
0%
KR. 300.000 - 599.999
0%
KR. 600.000 ELLER MERE
0%
VED IKKE / UKENDT

Køn og aldersfordeling

Herning Folkeblad har 8% flere mandlige læsere end kvinder. Fordelingen mellem kvindelige og mandlige læsere er 46/54%.*

12-24 år
0%
25-39 år
0%
40-59 år
0%
60 år eller ældre
0%

Arbejde

Tallene viser en stor diversitet indenfor erhvervsbeskæftigelse. Over 50% af Herning Folkeblads læsere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. *

0%
Studerende
0%
Arbejder
0%
Funktionær
0%
Selvstændig
0%
Gift uden selverhverv
0%
Arbejdsløs

Livs­cyklus

Størstedelen af læserne har egen bolig. Flertallet af Herning Folkeblads læsere indgår i et forhold. Over 70% bor i ejer- eller andelsbolig og 54% har hjemmeboende børn.*

0%
Familieafhængig
0%
Før familie
0%
Ung familie
0%
Voksen familie
0%
Post familie voksen
0%
Post familie ældre
Familieafhængig
0%

9

Før familie
0%

6%

Ung familie
0%

2%

Voksen familie
0%

21%

Pensionist og lignende
0%

10%

Post familie ældre
0%

52%

*HELÅRSTAL FRA GALLUP 2021